Bioresonansterapi

Bioresonansterapi

Bioresonansterapi

Hälsoeffekten - Din hälsa vårt mål - erbjuder Bicom Bioresonansterapi vilken arbetar i det bioelektriska fältet och Bemer som ökar mikrocirkulationen.

Hälsoffekten jobbar med följande terapier

Bicom Bioresonansterapi och Bemer. Bicom Bioresonansterapi arbetar i det bioelektriska fältet och Bemer ökar mikrocirkulationen. Båda terapiformerna finns både för människor och djur.

Hälsoeffekten - Din hälsa vårt mål - erbjuder Bicom Bioresonansterapi vilken arbetar i det bioelektriska fältet och Bemer som ökar mikrocirkulationen.

Så här går bioresonansterapi till

Så här går Bioresonansterapi till

Bicom bioresonansterapi arbetar i det bioelektriska fältet. Det används både för människor och för djur. Här kan du läsa om hur det går till att läsa av. Vill du ha mer information är du alltid välkommen att kontakta mig

Hälsoeffekten – Din hälsa vårt mål – erbjuder Bicom Bioresonansterapi vilken arbetar i det bioelektriska fältet och är en individuellt anpassad terapi.

Hälsoeffekten - Din hälsa vårt mål - erbjuder Bicom Bioresonansterapi vilken arbetar i det bioelektriska fältet och är en individuellt anpassad terapi.

1. Undersökning

Vid första undersökningen fastställs patientens referensvärde. Därefter exponeras patienten för ett ämnes frekvensmönster (ex. pollen, mjölk, vete). Ämnet, som finns i ett slutet provrör, placeras i en bägare där Bicom kan läsa in frekvensmönstret. Om värdet är samma som referensvärdet, betyder det att patienten inte har någon reaktion.
Exempel på avläsningsförfarande:

Bicom bioresonansterapi arbetar i det bioelektriska fältet. Det används både för människor och för djur. Här kan du läsa om hur det går till att läsa av. Vill du ha mer information är du alltid välkommen att kontakta oss.

2. Vad händer?

Bicom omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) frekvensmönster som kommer från ämnet som testas eller från patienten. Bicom producerar inga egna frekvenser. Frekvenserna förmedlas till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Normalt används en mjuk platta utmed ryggen. Oftast förmedlas också frekvenserna från patienten till Bicom som anpassar behandlingen efter patientens reaktioner.

3. Hur lång tid tar det?

​Vid första besöket avsättes en och en halv timmas tid. Då finns tid för samtal, avläsning och avstämning av ev. fortsatt terapi.

Själva behandlingstiden kan variera men är i genomsnitt cirka 1 tim – 40 minuter.

Här hos Hälsoeffekten får du även Bemer-terapi på 20 min. Bemer öppnar mikrocirkulationen i hela kroppen.

Distansbehandling Bicom Bioresonans

Med hjälp av ett torrt blodtest mäter jag dina obalanser och behandlar samt skickar de preparat du behöver. Det du behöver för att göra blodtestet skickar jag till dig.…

Terapi för djur

Terapi för djur

Bicom bioresonansterapi och Bemer används även på hästar samt övriga djur och här på gården i Hagsta har vi på Hälsoeffekten ett stort ljust behandlingsrum vilka djuren trivs bra i.

Förberedelser inför besöket med ditt djur

Kontakta mig på Hälsoeffekten innan besöket

Kontakta mig och berätta om djurets bakgrundshistoria, miljön den lever i och vilka symptom som har uppvisats samt när.

För att besöket ska gå så smidigt och snabbt som möjligt vill jag att du skickar blod i förväg så jag kan göra ett test på det. Detta berättar jag mer om när du
kontaktar mig inför besöket.

Häst på besök i det stora ljusa behandlingsrummet hos Hälsoeffekten i Hagsta. Besöket påbörjas med Bemerterapi innan vi fortsätter med Bicom bioresonansterapi.

Så här går terapisessionen till

Steg 1 – Öka mikrocirkulationen med Bemer

Besöket påbörjas med Bemerterapi innan vi fortsätter med Bicom bioresonansterapi.

Häst på besök i det stora ljusa behandlingsrummet hos Hälsoeffekten i Hagsta. Besöket påbörjas med Bemerterapi innan vi fortsätter med Bicom bioresonansterapi.

På bilderna har besöket påbörjats med Bemer vet., en medicinteknisk utrustning som ökar mikrocirkulationen. Cirkulationen hos de allra minsta kärlen som vi inte kan se med blotta ögat.

Så mycket som 74% av våra kärl ligger i just mikrocirkulationen. Det är där syre och näring tillförs i våra kärl samt bortförsel av slagg och gaser.

Steg 2 – Bicom bioresonansterapi

Se beskrivningen ovan om ”Så här bioresonansterapi till…” >

Djur sätter sig frivilligt på Bemern

Här hos Hälsoeffekten i Hagsta sitter Texas 5 månader valp på Bemer och njuter. Denna terapi fungerar lika bra med alla djur.

Här sitter Texas 5 månader valp på Bemer och njuter. Det fungerar lika bra med alla djur.

Katten “Missen” gillar sömnprogrammet nattetid

Mina katter kommer frivilligt och sätter sig på Bemern.

En av mina gamla katter "Missen" tycker om att ligga på Bemern här på Hälsoeffekten i Hagsta när jag har sömnprogrammet på nattetid.

En av mina gamla katter ”Missen” tycker om att ligga på Bemern när jag har sömnprogrammet på nattetid. Hon har tidigare varit en ganska sur och vresig katt men är idag en mycket kelsjuk katt som gärna kryper upp i knä och gosar.

Distansbehandling Bicom Bioresonans

Fungerar även bra på alla djur vilket är skönt då du ej behöver åka med djuret till mig. Med hjälp av ett torrt blodtest, som du ordnar med själv, mäter jag djurets obalanser och behandlar samt skickar de preparat som behövs.