Så här går Bioresonansterapi till

Bicom bioresonansterapi arbetar i det bioelektriska fältet. Det används både för människor och för djur. Här kan du läsa om hur det går till att läsa av. Vill du ha mer information är du alltid välkommen att kontakta mig

Hälsoeffekten – Din hälsa vårt mål – erbjuder Bicom Bioresonansterapi vilken arbetar i det bioelektriska fältet och är en individuellt anpassad terapi.

Hälsoeffekten - Din hälsa vårt mål - erbjuder Bicom Bioresonansterapi vilken arbetar i det bioelektriska fältet och är en individuellt anpassad terapi.

1. Undersökning

Vid första undersökningen fastställs patientens referensvärde. Därefter exponeras patienten för ett ämnes frekvensmönster (ex. pollen, mjölk, vete). Ämnet, som finns i ett slutet provrör, placeras i en bägare där Bicom kan läsa in frekvensmönstret. Om värdet är samma som referensvärdet, betyder det att patienten inte har någon reaktion.
Exempel på avläsningsförfarande:

Bicom bioresonansterapi arbetar i det bioelektriska fältet. Det används både för människor och för djur. Här kan du läsa om hur det går till att läsa av. Vill du ha mer information är du alltid välkommen att kontakta oss.

2. Vad händer?

Bicom omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) frekvensmönster som kommer från ämnet som testas eller från patienten. Bicom producerar inga egna frekvenser. Frekvenserna förmedlas till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Normalt används en mjuk platta utmed ryggen. Oftast förmedlas också frekvenserna från patienten till Bicom som anpassar behandlingen efter patientens reaktioner.

3. Hur lång tid tar det?

​Vid första besöket avsättes en och en halv timmas tid. Då finns tid för samtal, avläsning och avstämning av ev. fortsatt terapi.

Själva behandlingstiden kan variera men är i genomsnitt cirka 1 tim – 40 minuter.

Här hos Hälsoeffekten får du även Bemer-terapi på 20 min. Bemer öppnar mikrocirkulationen i hela kroppen.

Distansbehandling Bicom Bioresonans

Med hjälp av ett torrt blodtest mäter jag dina obalanser och behandlar samt skickar de preparat du behöver. Det du behöver för att göra blodtestet skickar jag till dig.…