Healing

Healing

Healing

Inka Shaman Hälsoeffekten

Shamansk Healing

När vi gått igenom ett trauma är det stor risk att vi förlora kontakten med olika aspekter av oss själva. Om du har tappat kontakten med en själsbit är det inte ovanligt att du känner oro, depression, sorg och då kan livsgnistan påverkas. Självförtroende brukar också bli sämre än vanligt vid förlust av själsbitar, en känsla av tomhet då något du förlorat inte finns i dig mer. Ett trauma befäster sig i ditt undermedvetna där du lagrar alla minnen du samlat under din uppväxt och av det du upplevt under livets gång. Ett trauma skapar en paradigm en begränsning i ditt liv. Något som triggar dig i livet och hindrar dig att leva fullt ut och känna dig nöje. Här kan vi lyfta paradigmen/traumat från det undermedvetna och skapa ett nu väg mot det livet du önskar ha.

Soul Retrieval – en del av energimedicinen

Under healingen söker jag efter bitar av din själ för att sedan hjälpa dig att sammanfoga dem i livet du lever just nu. När du åter igen fått kontakten med den förlorade delen av ditt sanna jag får du lättare kontakt med din själ och vad den vill förmedla till dig. Därmed känner du dig hel igen. Sessionen går på djupet så du får uppleva ett energiskifte och helande förändring. En rensning i ditt undermedvetna skapar en ny tro på det du verkligen vill ha i ditt liv.

Sessionen inleds alltid med ett samtal om hur ditt liv är just nu.

Egot talar

Egot talar

Egot är kulminationen av dina egna tolkningar av händelser i ditt liv som har tagit för mycket plats genom åren, så mycket plats att egot övermannar dig och kräver din essens, ditt innersta väsen. De flesta människor tror faktiskt att de är sitt ego. Om du tror att du är ditt ego kommer du att undergräva dina egna försök att komma i balans. Du måste förstå att egot är det falska jaget – det som skapas under livets gång.

Det är din egen uppfattning som bygger ditt ego, bit för bit under ditt liv. Varje händelse – trevlig eller otrevlig – arkiveras i din minnesbank och från varje händelse kommer du att dra en slutsats, som sedan sparas i din verklighetsbild. Innan du upplever en händelse som liknar en tidigare, kommer du att ta fram information ur ditt minnesarkiv och avgöra om den förstående upplevelsen kommer att bli positiv eller negativ, och därigenom bestämmer du om du ska njuta av upplevelsen eller undvika den.

Många av de erfarenheter som du har samlat på dig under livets väg och som sedan lagrats i din databank är inte längre relevanta. Ändå hänvisar du till dem hela tiden. De har alla olika röster och talar till dig oavbrutet. Varje gång du refererar till dem, tror på dem och låter dem kontrollera ditt liv, ger du dem näring – de växer sig större och stakare. De flesta av de föreställningar du samlat på dig sedan barndomen är inte längre till hjälp, även om de kan ha varit det tidigare. Det är viktigt att förstå att när du först började tro på ditt ego, gjorde du det för att du trodde att det skulle göra dig lycklig.