Egot talar

Egot är kulminationen av dina egna tolkningar av händelser i ditt liv som har tagit för mycket plats genom åren, så mycket plats att egot övermannar dig och kräver din essens, ditt innersta väsen. De flesta människor tror faktiskt att de är sitt ego. Om du tror att du är ditt ego kommer du att undergräva dina egna försök att komma i balans. Du måste förstå att egot är det falska jaget – det som skapas under livets gång.

Det är din egen uppfattning som bygger ditt ego, bit för bit under ditt liv. Varje händelse – trevlig eller otrevlig – arkiveras i din minnesbank och från varje händelse kommer du att dra en slutsats, som sedan sparas i din verklighetsbild. Innan du upplever en händelse som liknar en tidigare, kommer du att ta fram information ur ditt minnesarkiv och avgöra om den förstående upplevelsen kommer att bli positiv eller negativ, och därigenom bestämmer du om du ska njuta av upplevelsen eller undvika den.

Många av de erfarenheter som du har samlat på dig under livets väg och som sedan lagrats i din databank är inte längre relevanta. Ändå hänvisar du till dem hela tiden. De har alla olika röster och talar till dig oavbrutet. Varje gång du refererar till dem, tror på dem och låter dem kontrollera ditt liv, ger du dem näring – de växer sig större och stakare. De flesta av de föreställningar du samlat på dig sedan barndomen är inte längre till hjälp, även om de kan ha varit det tidigare. Det är viktigt att förstå att när du först började tro på ditt ego, gjorde du det för att du trodde att det skulle göra dig lycklig.