Healing

Inka Shaman Hälsoeffekten

Shamansk Healing

När vi gått igenom ett trauma är det stor risk att vi förlora kontakten med olika aspekter av oss själva. Om du har tappat kontakten med en själsbit är det inte ovanligt att du känner oro, depression, sorg och då kan livsgnistan påverkas. Självförtroende brukar också bli sämre än vanligt vid förlust av själsbitar, en känsla av tomhet då något du förlorat inte finns i dig mer. Ett trauma befäster sig i ditt undermedvetna där du lagrar alla minnen du samlat under din uppväxt och av det du upplevt under livets gång. Ett trauma skapar en paradigm en begränsning i ditt liv. Något som triggar dig i livet och hindrar dig att leva fullt ut och känna dig nöje. Här kan vi lyfta paradigmen/traumat från det undermedvetna och skapa ett nu väg mot det livet du önskar ha.

Soul Retrieval – en del av energimedicinen

Under healingen söker jag efter bitar av din själ för att sedan hjälpa dig att sammanfoga dem i livet du lever just nu. När du åter igen fått kontakten med den förlorade delen av ditt sanna jag får du lättare kontakt med din själ och vad den vill förmedla till dig. Därmed känner du dig hel igen. Sessionen går på djupet så du får uppleva ett energiskifte och helande förändring. En rensning i ditt undermedvetna skapar en ny tro på det du verkligen vill ha i ditt liv.

Sessionen inleds alltid med ett samtal om hur ditt liv är just nu.