Bicom Bioresonansterapi

Hälsoeffekten - Din hälsa vårt mål - erbjuder Bicom Bioresonansterapi vilken arbetar i det bioelektriska fältet och är en individuellt anpassad terapi.

Bicom är världsledande inom bioresonansterapi. Utrustningen tillverkas av företaget Regumed GmbH i Tyskland. Det är en tekniskt avancerad diagnos- och behandlingsmetod för både människor och djur. Metoden är väl beprövad och har använts med framgång i mer än 35 år på kliniker och sjukhus i över 80 länder.

Bicom utvecklas kontinuerligt av Regumed i samarbete med en referensgrupp bestående av mycket skickliga och erfarna läkare, terapeuter och veterinärer. Elektromagnetiska vågor har länge utnyttjats inom sjukvård och vetenskap, bl.a för att avläsa EEG (hjärnaktivitet) och EKG (hjärtaktivitet). Bicom bioresonansterapi började utvecklas på 1970-talet i Tyskland, men tekniken att behandla med frekvenser började man använda redan på 1930-talet i USA.

Bicom bioresonansterapi är inte samma sak som frekvensterapi

Vad är skillnaden? Jo, kortfattat kan man säga att vid frekvensterapi brukar man först göra en scanning för att hitta problem (brister, bakterier, sjukdomar). Sedan ställer man in de frekvenser man anser behövs och låter apparaten sända dem till patienten.

Vid Bicom bioresonansterapi läser man in frekvensmönster från ämnen och från patienten (t.ex saliv). Dessa frekvensmönster filtreras, inverteras, förstärks eller försvagas och exponeras till patienten. Det är aldrig så att man ställer in en viss frekvens och utsätter patienten för den. Behandlingen är helt smärtfri och utan obehag.

Hur kan man som patient skilja på dem?

Ett sätt kan vara att helt enkelt fråga terapeuten om hen använder ampuller med ämnen (livsmedel, pollen, bakterier etc). Finns det inga ampuller kan utrustningen alltså inte läsa in någon frekvensinformation, utan frekvenserna måste vara lagrade i apparaten. Då är det sannolikt frekvensterapi och inte bioresonansterapi, typ Bicom
Tysk teknik!

Bicom är en behandlingsutrustning som tillverkats av Regumed GmbH i Tyskland sedan drygt 30 år. Behandling med Bicom – bioresonans utvecklas kontinuerligt genom erfarenhet som samlas från behandling som görs runt om i världen. Erfarenheten sammanställs av en grupp med erfarna läkare, terapeuter och veterinärer för att presenteras under kongress och utbildningar. Uttrycket bioresonans myntades i samband med att Bicom skapades då patientens egna frekvensmönster används i behandlingen och gör att behandlingen blir helt individuellt anpassad.